Otevřený úřad - Portál občana

Řešení Otevřený úřad reprezentuje otevřenost úřadu a jeho činnosti směrem k široké veřejnosti v oblasti Úplného elektronického podání a poskytování informací z informačních systémů úřadu. Otevřený úřad elektronizuje a plně otevírá služby úřadu směrem k občanům, aby občan mohl vyřešit svůj požadavek bez nutnosti osobní návštěvy úřadu.

Upozornění: Toto není reálná aplikace Portálu občana, ale obchodní informace o řešení Otevřený úřad - Portál občana, které dodává společnost Marbes consulting s.r.o. městům a obcím ČR

Informační systém Otevřený úřad →

  • Občan si své vyřídí kdykoliv, odkudkoli, bez součinnosti úřadu – úřad je otevřen 24x7
  • Komunikuje s občanem jeho řečí – životními situacemi
  • Aktivně nabízí návazné životní situace
  • Umožňuje občanům nahlížet na stavy jeho řízení
  • Umožňuje proaktivní informování občana úřadem – notifikace

Služby občanům

Portál občana elektronizuje služby úřadu a plně je otvírá směrem k občanům. Občan se přihlásí na Portálu občana na webových stránkách města a po přihlášení se mu zobrazí vybrané informace z informačního systému a umožní on-line komunikaci s úřadem. Může zde kontrolovat své závazky vůči městu, platby (konto plátce), podávat žádosti (prostřednictvím úplného elektronického podání), objednávat se a řešit své životní situace, a to vše z pohodlí domova.

Služby občanům

Jaká data zobrazujeme

Veřejná data

Veřejná data

  • el. úřední deska
  • usnesení
  • rozklikávací rozpočet
  • veřejné smlouvy
  • zábory
  • volební okrsky a místnosti
Neověřený účet občana

Neověřený účet občana

  • rezervace
  • formuláře ke stažení
  • stížnosti
  • výmoly
Ověřený účet občana

Ověřený účet občana

  • úplné el. podání
  • moje závazky
  • online platby
  • stav řízení
  • pokuty

Hlavní funkce Portálu občana

Občan

Občan

  • řešení životních situací občana bez nutnosti navštívit úřad, s dostupností služby v režimu 24x7
  • získání informací o stavu podání, přehled pohledávek a závazků
  • upozornění občana na změnu nebo vypršení důležitých termínů
Úředník

Úředník

  • automatizované zpracování elektronického podání
  • načtení informací z podání do nového řízení bez nutnosti přepisu informací
Management úřadu

Management úřadu

  • nástroj pro Úplné elektronické podání
  • soulad řešení s nařízením EU číslo 2016/679 o ochraně dat (GDPR) a s nařízením EU č. 910/2014
  • eIDAS vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu

Ověření občana

Ověření občana

Ověření občana

  • Login + heslo (kontaktní místo města)
  • Čipová karta
  • upozornění občana na změnu nebo vypršení důležitých termínů
Portál občana

Portál občana

  • Seznam životních situací
  • Historie podání
  • Konto plátce
  • Hlídací pes
  • Statistiky

Služby IS Otevřený úřad

Stav a historie podání

Informace o odeslaných podáních, zobrazení stavů řešení podání

Konto a plátce

Výčet poplatků a plateb, seznam agend s poplatkovou povinností a stavem předpisů a úhrad.

Stav vyřízení občanského průkazu a pasu

Informace o odeslaných podáních, zobrazení stavů řešení podání.

Postup využití Otevřeného úřadu občanem

Nová situace, přihlášení k poplatku

Nová situace, přihlášení k poplatku

Existující poplatek

Existující poplatek

Ukázka „Moje závazky“

Řešení „Moje závazky“, usnadní a urychlí komunikaci občanů s úředníky, ušetří čas a zefektivní práci, která se obejde bez čekání ve frontách a stresu. Řešení dokáže bezpečně poskytnout občanovi právě ty vybrané informace, které potřebuje, aby zaplatil místní poplatky za komunální odpad nebo za psy a zjistil, jaké má předepsané správní poplatky či pokuty.

Ukázka „Moje závazky“

Jaké výhody Portál občana poskytuje?

Portál občana je webová aplikace, která je začleněná jako součást internetových stránek úřadu. Obsahuje informace veřejného charakteru, ale také informace dostupné pouze na základě registrace a přihlášení občana.

  • Sdružuje data z řady systémů a poskytuje informace o stavu řešení jednotlivých podání občana na Portále občana,
  • Poskytuje aktuální informace z dat agendových systémů úřadu (pohledávky občana, uzavřené smlouvy, …), na základě zabezpečeného rozpoznání identity občana,
  • Registrace občana prostřednictvím NIA, mojeID, uzavřené smlouvy,
  • Zveřejňuje informace o chodu úřadu (zápisy z jednání orgánů, rozpočet, uzavřené smlouvy a objednávky, záměry nakládání s majetkem),
  • Propojení systému Otevřeného úřadu se systémy veřejné správy (např. ISZR) a vnitřními systémy úřadu (agendové systémy, SPS, GIS…),
  • Intuitivní a přehledné ovládání aplikace.

O Portálu občana

Přihlášení

Přihlášení

  • Moderní řešení přihlášení - napojení na známé autority (mojeID, NIS, eIDAS, Datové schránky, příprava na eOP),
  • Registrační modul pro registraci občana na přepážce.
Zabezpečení

Zabezpečení

  • Oddělená DMZ zóna,
  • Šifrování dat pomocí HTTPS,
  • Platební brány a vazby na online služby ve světě.
Instalace

Instalace

  • Snadné a rychlé nasazení,
  • Napojení na systémy i jiných dodavatelů,
  • Předpřipravené agendy „Moje závazky“,
  • Podpora veřejných aplikací.

Koncept IS Otevřený úřad →

  • Naplňuje elektronizaci výkonu agend – Úplné elektronické podání,
  • Umožňuje pružně reagovat na legislativní a organizační změny (případně je modelovat),
  • Je integrován s komponentami uvnitř i vně úřadu,
  • Je otevřený směrem k občanům a v souladu s eIDAS,
  • Je procesně orientovaný,
  • Řídí přístupy k datům uživatelů,
  • Je v souladu se strategií eGovernmentu.

Zeptejte se nás

Chcete vědět více informací o Portálu občana? Zeptejte se nás, rádi Vám řešení představíme a předvedeme v praxi. Napište nám!

Upozornění: Prosím nezaměňujte Otevřený úřad - Portál občana společnosti Marbes consulting s.r.o. s celostátním systém, budovaným pod označením Portál občana Ministerstvem vnitra ČR

Kontakt

Telefon +420 378 121 527
Email obchod@marbes.cz
Adresa Marbes.cz